• Bàn về Chương trình GDPTTT, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM, Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035” thuộc Chương trình KHGD cấp quốc gia đã có những chia...
  03/10/2017
 • Ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho ngành giáo dục theo nghị quyết của Quốc hội là 20% đã được phân bổ như thế nào, có hợp lý không và ở những nơi chưa hợp lý thì vướng ở đâu, cần có giải pháp thế nào để giải quyết?
  25/08/2017
 • Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2017, ngày 12 và 23/8/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016-2020 đã chủ trì phiên họp của Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên...
  23/08/2017
 • Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia vừa tuyển chọn được nhóm nghiên cứu chủ trì thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập (NCL) ở Việt Nam”
  13/08/2017
 • Ngày 18/7, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016-2020 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học”.
  20/07/2017
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 26/06/2017
07/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia tương ứng 26/05/2014
05/2014/TT-BKHCN Ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” 10/04/2014
08/2014/NĐ-CP Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ 27/01/2014
207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 25/12/2013
29-NQ/TW Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04/11/2013
102/2012TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí 21/06/2012
139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21/09/2010