THÔNG TIN VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

23/02/2017 In bài viết

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC GIÁO DỤC

Địa chỉ: Phòng 612, Nhà D, số 35, Đại Cồ Việt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 0243 8267555

Email: chuongtrinhkhgd@moet.gov.vn