Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách nhiệm vụ KH&CN
STT Tên nhiệm vụ Mã nhiệm vụ Chủ nhiệm
46

Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở

KHGD/16-20. ĐT.002 Đỗ Thị Bích Loan
47

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025

KHGD/16-20. ĐT.001 Trần Thị Thái Hà