• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.002
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Thị Bích Loan
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 05/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/12/2017 Nghiên cứu cơ sở lý luận
30/12/2018 Báo cáo chuyên đề
30/12/2018 Nghiên cứu điển hình ở nước ngoài
30/12/2018 Khảo sát thực tế
30/12/2019 Đánh giá tổng kết
30/12/2019 Kiến nghị và đề xuất giải pháp
30/12/2019 Xây dựng và thử nghiệm một số mô hình
30/12/2019 Các nghiên cứu chuyên sâu
30/12/2019 Đánh giá thực trạng