• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.006
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đào Trọng Thi
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 10/2017 - 04/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ