• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Quang Quý
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Hòa Bình-Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Các thông tin chính của nhiệm vụ