Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đắc Hoan

Email: hoant32@yahoo.com.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Luật học

TS Tôn Quang Cường

Email: cuongtq@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục

PGS.TS. Từ Thúy Anh

Email: thuyanh.tu@ftu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

Email: hoang771@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường & đánh giá trong giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Văn Bảo

Email: baonv@nuce.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phân tầng, xếp hạng, tự chủ đại học, Giáo dục đại học

PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Email: duc.vh@ou.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục điện tử

GS.TS Vũ Văn Hùng

Email: bangvu57@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Học điện tử (e-Learning), Giáo dục điện tử

PGS.TS. Lê Anh Vinh

Email: leanhvinh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên môn toán, Giáo dục đại học

PGS.TS. Thái Văn Thành

Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Giáo dục học

PGS.TS. Lê Huy Hoàng

Email: hoanglh@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học, Công nghệ thông tin

GS.TS Trần Minh Hưởng

Email: lamdung.jds2008@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Luật học: Lý luận nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính.

GS.TS Trần Ngọc Vương

Email: qbvuong04@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục

GS.TSKH Hồ Đắc Lộc

Email: hdloc@hcmhutech.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị đại học

PGS.TS. Doãn Minh Khôi

Email: khoidoanminh@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quy hoạch kiến trúc, đô thị

PGS.TS. Nguyễn Thám

Email: nguyenthamsp@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Email: ducnd@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên môn toán, Cơ học vật rắn

PGS.TS. Phạm Văn Tuyến

Email: tuyenpv@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Đồ Họa, Nghệ thuật học

TS Trương Tiến Tùng

Email: truongtientung@hou.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tin học

Th.S Phạm Ngọc Phương

Email: nctk@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Cơ sở vật chất

ThS. BS Lê Công Thiện

Lĩnh vực chuyên môn: tâm lý học