Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Nguyễn Văn Đường

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị, Đào tạo ĐH, Đảm bảo chất lượng GDĐH, Đánh giá theo bộ chỉ số phát triển các trường SP (TEIDI).