Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Vũ Thị Mai Hường

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Dự báo GD, Mô hình nhà trường tự chủ.

PGS. TS Nguyễn Công Giáp

Email: giapnc@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý kinh tế, Dự báo GD, Quy hoạch đào tạo nhân lực, chiến lược giáo dục