Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS. TS Nguyễn Công Giáp

Email: giapnc@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý kinh tế, Dự báo GD, Quy hoạch đào tạo nhân lực, chiến lược giáo dục