Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Bùi Xuân Hải

Email: bxhai@hcmlaw.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Luật học, Đào tạo Luật, Quản trị doanh nghiệp