Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TSKH. Lê Du Phong

Email: leduphong43@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư Kinh tế nông nghiệp

TS. Đặng Thị Phương Hoa

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế phát triển, Phát triển nguồn nhân lực Chính sách phát triển