Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Phan Văn Kha

Email: pvkha@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý Nhà nước Quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo, Quản lý và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Quản lý chất lượng và đào tạo.