Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TSKH Hồ Đắc Lộc

Email: hdloc@hcmhutech.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị đại học

TS. Trần Thành Nam

Email: tranthanhnam@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục công dân toàn cầu, Quản trị đại học

ThS. Lê Thị Ngọc Lan

Email: lengoclanftu@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị đại học, Tự chủ đại học

TS. Phạm Thị Thanh Hải

Email: hiphamtt@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tự chủ đại học, Quản trị đại học, Quản lý giáo dục

PGS.TS. Đào Thị Thu Giang

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế và quản lý, Kế toán quản trị, Quản trị đại học