Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên

Lĩnh vực chuyên môn: Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý giáo dục, xếp hạng, Kiểm định chất lượng

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Email: tuyetnt35@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Kiểm định chất lượng, khảo thí.

TS. Trần Thị Bích Liễu

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Tâm lý trẻ em trước tuổi đến trường, Giáo dục học, Kiểm định chất lượng