Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS. TS Trần Trọng Nguyên

Lĩnh vực chuyên môn: Mô hình toán học và dự báo