Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Hoàng Ngọc Vinh

Email: hnvinh@moet.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển nguồn nhân lực, Quản lý GDĐH và GDNN, Phát triển chương trình đào tạo