Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ tri thức (KE, DM, KDD, ...), Học điện tử (e-Learning), Chính sách KHCN quốc gia, Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực CNTT, Công nghệ phần mềm