Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Lý Thị Minh Châu

Email: minhchausav@ueh.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Chương trình học các ngành và chuẩn đầu ra cho sinh viên, Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình