Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý giáo dục, xếp hạng, Kiểm định chất lượng

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý chất lượng