• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.002
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Thị Bích Loan
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 05/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ