• Chi tiết nhiệm vụ
Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.003
Ngày tạo 28/04/2017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Ngọc Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian thực hiện 36 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ