• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.006
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đào Trọng Thi
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đã nghiệm thu
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030

Các thông tin chính của nhiệm vụ