• Chi tiết nhiệm vụ
Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.011
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Thêm
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại

Các thông tin chính của nhiệm vụ