• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.012
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Huỳnh Văn Sơn
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 36 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035

Các thông tin chính của nhiệm vụ