• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.012
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Huỳnh Văn Sơn
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 11/2017 - 05/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ