• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.014
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Ngọc Linh
Cơ quan chủ trì Trung tâm nghiên cứu thiết bị dạy học và học liệu cho giáo dục mầm non và trẻ khuyết tật - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đã nghiệm thu
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Các thông tin chính của nhiệm vụ