• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.017
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Quang Quý
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Hòa Bình-Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
Thời gian thực hiện 11/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ