Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp quốc gia “Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở”, mã số KHGD/16-20.ĐT002 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, Nhóm nghiên cứu đã có chương trình làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức để tìm hiểu thông tin về chính sách, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện phân luồn học sinh sau THCS, công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông; sự phối hợp của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động, cộng đồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và thực hiện phân luồng HS sau THCS ở Cộng hòa Liên Bang Đức. Đoàn đã làm việc với trường Đại học Postdam, Tổ chức học thực hành Netzwerk Zukunft, trường Schule am Nuthetal Potsdam, Trung tâm đào tạo nghề phòng tiểu thủ công nghiệp Potdam, công ty visionYOU GmbH (hướng nghiệp sáng tạo), đại học Franziska Franke. Bài viết dưới đây là những chia sẻ của nhóm nghiên cứu đã rút ra được sau chuyến đi