Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20, đợt 1 năm 2017

09/02/2017 In bài viết

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20, đợt 1 năm 2017

Thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2017, đợt 1.

Tiếp theo Thông báo số 912/TB-BGDĐT ngày 16/12/2016, để các tổ chức và cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn các đề tài thuộc Chương trình, cụ thể như sau: 

 - Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 28 tháng 02 năm 2017 (Thứ Ba);

  • Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Chi tiết xin liên hệ TS. Khiếu Thị Nhàn, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ĐT: 0912539196, Email: ktnhan@moet.gov.vn).

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm
Các bài viết khác