Quyết định về việc thành lập Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

07/03/2017 In bài viết

Quyết định về việc thành lập Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"


Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

File đính kèm
Các bài viết khác