Giấy mời tham dự hội thảo :" Hiện trạng giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam"

17/12/2018 In bài viết

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học:" Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở", Mã số KHGD/16-20.ĐT.003 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

File đính kèm
Các bài viết khác