Giấy mời tham dự Tọa đàm khoa học "Góp ý cho Bộ công cụ và kế hoạch khảo sát thực trạng đề tài"

06/05/2019 In bài viết

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng", Mã số KHGD/16-20.ĐT.031 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Nhóm nghiên cứu tổ chức Tọa đàm khoa học "Góp ý cho Bộ công cụ và kế hoạch khảo sát thực trạng đề tài".

Thời gian: 8h, ngày 08 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp 312, 52 Liễu Giai, Bà Đình, Hà Nội.

Trân trọng kính mời!

Các bài viết khác