Quang cảnh các phiên họp HĐ khoa học tư vấn tuyển chọn NV KH&CN thuộc Chương trình KHGD năm 2017-đợt 2

 •  

  HĐ.Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển GD phù hợp với số trẻ đến trường 2018-2025, tầm nhìn 2035..

   
 •  

  HĐ. Quốc tế hóa Giáo dục.

   
 •  

  HĐ. Xét Tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH.

   
 •  

  HĐ. Trường ĐH ngoài công lập.

   
 •  

  HĐ. Chi Ngân sách Nhà nước cho GDVN.

   
 •  

  HĐ thi, xét tốt nghiệp -ĐH.

   
 •  

  HĐ Nguồn nhân lực trong cơ chế thị trường.

   
 •  

  HĐ Nguồn nhân lực.

   
 •  

  HĐ Dự báo nhu cầu đào tạo GD.

   
 •  

  TS. Phạm Hoàng Mai.

   
 •  

  TS. Nguyễn Hồng Thuận.

   
 •  

  TS. Lê Đông Phương.

   
 •  

  PGS.TS. Mai Văn Trinh.

   
 •  

  PGS.TS Nguyen Thi Mui.

   
 •  

  PGS.TS. Huynh Van Son.

   
 •  

  GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm.

   
 •  

  GS. TS. Trần Quang Qúy.

   
 •  

  GS.TS. Trần Ngọc Vương.

   
 •  

  GS.TS. Nguyễn Qúy Thanh chủ trì phiên họp.

   
 •  

  GS.TS. Nguyễn Lộc.

   
 •  

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp.

   
 •  

  Bà Trần Thị Mỹ An.