Tọa đàm chính sách xây dựng và thực hiện khung trình độ quốc gia

28/02/2017 In bài viết

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Tổng Cục dạy nghề (Bộ LĐ-TB và XH) cùng Hội đồng Anh đã tổ chức tọa đàm “chính sách xây dựng và thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam”.

Tham gia gia buổi tọa đàm có các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo để cùng nhau trao đổi cách tiếp cận, cách triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam. Nhiều vấn đề quan trọng đã được nêu ra để từ đó đặt nền tảng xây dựng, kế hoạch, lộ trình triển khai khung trình độ quốc gia. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận về công tác tuyên truyền, phổ biến khung trình độ quốc gia Việt Nam; các tổ chức triển khai và thực hiện như thế nào?


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, sau 4 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế trong đó có Hội đồng Anh, Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10-2016. Văn bản này là một tiêu chuẩn quốc gia, quy định các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra của mỗi trình độ, khối lượng kiến thức tối thiểu, văn bằng, chứng chỉ tương ứng. Khung trình độ quốc gia Việt Nam là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn đào tạo, phát triển chương trình và là thước đo đánh giá năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triên kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng nhấn mạnh, việc xây dựng và phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam là bước khởi đầu quan trọng, tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, trong đó việc phát triển và thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam có ý nghĩa quyết định. Để thực hiện hiệu quả thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam thì công tác chuẩn bị về tổ chức, đảm bảo các nguồn lực, cách thức quản lý và vận hành là những hoạt động then chốt. Bên cạnh đó là tiếp thu những kinh nghiệm của quốc tế, học hỏi từ thực tiễn của trong việc phát triển chuẩn đầu ra và những vấn đề liên quan.

Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất cho rằng, để Khung trình độ quốc gia Việt Nam đi vào thực tế, hiệu quả thì sự tham gia của các tổ chức và chuyên gia quốc tế cũng như các doanh nghiệp sử dụng nhân lực là điều kiện bắt buộc và vô cùng quan trọng. Bà Cherry Gough - Giám đốc Hội đồng Anh cũng đã nêu 4 trọng tâm thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam bao gồm: tăng cường sự tham gia của nhà tuyển dụng; hài hòa giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học; khung tham chiếu trình độ ASEAN; quản lý và đảm bảo chất lượng.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục