Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

10/03/2017 In bài viết

Chiều 1-9, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Nghĩa; đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương Đoàn, các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT.


Toàn cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục
và  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020 nhằm hướng đến các mục đích: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường, xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong trường học thông qua các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.


Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ ký kết

Nhìn nhận lại quá trình phối hợp trong thời gian qua giữa ngành Giáo dục và ĐTNCSHCM, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, đây là một trong số những phối hợp hiệu quả nhất ở cấp trung ương. Điều này thể hiện rõ thông qua hiệu quả thực tiễn ở tất cả các cấp, từ trung ương đến từng trường, từng đơn vị. Việc phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn, Hội, Đội hoạt động, các nhà trường cũng nhờ đó quan tâm hơn đến công tác đội, công tác đoàn, công tác hội.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Lễ Ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, giữa 2 cơ quan có chung một mối quan tâm, đó là sự phát triển và tương lai của thế hệ trẻ. Vì vậy,  cần phải có sự phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Các nội dung phối hợp sẽ triển khai xung quanh 4 nội dung là đức - trí - thể - mỹ, hướng tới giáo dục con người toàn diện.

Đánh giá đây là một sự kiện quan trọng của Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng khẳng định thông qua lễ ký kết này việc phối hợp giữa Bộ và ĐTNCSHCM  đã, đang và sẽ đạt được hiệu quả tích cực trong sự nghiệp “trồng người”.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Bộ cũng như các đơn vị, tổ chức liên quan sớm triển khai, hiện thức hóa các nội dung đã ký kết, trong đó hai cơ quan sẽ chọn một số việc cụ thể để thực hiện và thường xuyên có sự tương tác hai chiều trong quá trình triển khai.

Trung tâm Truyền thông giáo dục