ASEAN+: Giáo dục đại học và cách mạng 4.0

23/11/2017 In bài viết

TS. Nguyễn Quang Việt Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu giải pháp triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam"

Trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng nhiều đến mọi lĩnh vực, trong đó, có giáo dục đại học. Ngành đào tạo then chốt này đã có nhiều bước chuyển để tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Trích nguồn: hanoitv.vn