Tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình KH&CN cấp Quốc gia về KHGD năm 2017 và kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018

13/02/2018 In bài viết

Ngày 06/02/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về khoa học giáo dục năm 2017 và kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Hữu Độ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội GS.VS. Đào Trọng Thi, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Vụ GDĐT&DN-Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà khoa học là thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục, chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của quá trình giáo dục và đào tạo, đổi mới quản lý giáo dục đào tạo trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 29, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận về Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018 nhằm phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm Ngành năm 2018, đúng tinh thần của Nghị quyết số 29.