Mục tiêu phát triển bền vững số 4 của Liên hợp quốc (SDG4) – "Đảm bảo giáo dục có chất lượng cho mọi người"

16/03/2018 In bài viết

Hãy cùng xem đoạn phim do UNESCO thực hiện về mười chỉ tiêu của Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4. Cùng với Elyx, “Đại sứ kỹ thuật số” đầu tiên của Liên Hợp Quốc, chúng ta cùng tìm hiểu cách thức đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, có chất lượng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.