Bỏ chính sách miễn học phí, sinh viên sư phạm mừng hay lo?

05/06/2018

(Chinhphu.vn) - SV sư phạm được vay tín dụng để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học; được hưởng chính sách học bổng khuyến khích học tập, các chế độ miễn, giảm học phí và trợ...

Cởi trói cho các trường ĐH về nhân sự

01/06/2018

Trong Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục Đại học mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đưa ra trình Quốc hội lần này đã điều chỉnh một số quy định về cơ chế chính sách về chức danh giảng viên ĐH để đáp ứng...

Sửa đổi Luật Giáo dục đại học: Bốn nhóm vấn đề tập trung giải quyết

01/06/2018

NDĐT- Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học tập trung vào bốn nhóm vấn đề: Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học; Đổi mới quản trị đại học; Đổi mới quản lý đại...