Phải có dự báo nhu cầu sát thực tế, giải pháp “tăng giá” cho ngành sư phạm

23/08/2017

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2017, ngày 12 và 23/8/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016-2020 đã chủ trì...

Tuyển chọn nhóm nghiên cứu tìm lời giải phát triển đại học ngoài công lập

13/08/2017

Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia vừa tuyển chọn được nhóm nghiên cứu chủ trì thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập...

Sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học đảm bảo thiết thực, khả thi và hiệu quả

20/07/2017

Ngày 18/7, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016-2020 và Hội thảo...

Sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục: Tháo gỡ nút thắt, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho đổi mới giáo dục, đào tạo

19/07/2017

Ngày 18/7, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia...

Những thế giới song song và Cách mạng Công nghiệp 4.0

09/06/2017

Chúng ta sống trong những thế giới tồn tại song song. Vốn luôn là như vậy. Nhưng gần đây có chút thay đổi: những thế giới song song này bỗng gặp gỡ nhau.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì góp ý 2 dự thảo đề án Giáo dục quan trọng

07/06/2017

Chiều 7/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp trao đổi thống nhất đề cương 2 đề án quan trọng của Bộ, gồm: Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ...

Hoạt đông khoa học công nghệ ở trường đại học thay đổi thế nào?

18/05/2017

Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các trường đại học ngày càng được chú trọng đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới căn...

Thông tin các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia

16/05/2017

Thực hiện Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, ngày 11/05/2017, Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

GS.TS Nguyễn Hữu Đức: Nghiên cứu khoa học của Việt Nam có thể vượt qua giới hạn quốc gia

08/05/2017

Nếu Việt Nam ta có nghiên cứu tốt, có phương thức xuất bản chuẩn mực, thì thông tin khoa học và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu vẫn có thể vượt qua giới hạn quốc gia.

Giáo sư Lâm Quang Thiệp nêu giải pháp xây dựng Hội đồng trường

15/04/2017

Nếu thực hiện đầy đủ cơ chế hội đồng trường, xác định đúng vai trò của hội đồng trường thì không cần đến cơ chế Bộ chủ quản và trường trực thuộc.