Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc CMCN 4.0”

20/11/2020

Chiều 19/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Khối trường sư phạm trước bối cảnh mới: Thay đổi để hút người tài

23/06/2020

Luật GDĐH sửa đổi đi vào cuộc sống tạo ra những đổi thay lớn cho toàn hệ thống GDĐH. Trong bối cảnh mới, với sự phát triển như vũ bão của cuộc CMCN 4.0 yêu cầu đổi mới là điều bắt buộc với các trường.