Sắp xếp hệ thống trường sư phạm: Điểm xuất phát phải từ nhu cầu

11/03/2019

Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa phối hợp với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm báo cáo luận cứ khoa học và phương án sắp xếp lại các trường sư phạm. Bộ trưởng...

Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp?

04/03/2019

Mô hình đại học thông minh hiện đại nhất hiện nay là mô hình đại học ứng dụng các hệ thống thực-ảo (Cyber Physical System – CPS) và IoT. Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp...

Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Quản lý Nhà nước về Giáo dục”

30/01/2019

Trong khuôn khổ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai...

Tọa đàm :“Triết lý giáo dục và Triết lý giáo dục trong Luật giáo dục sửa đổi”

24/01/2019

Vào ngày 05/01/2019, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị chủ trì Đề tài “Triết lý giáo dục...

Tọa đàm khoa học về tài chính cho giáo dục trong Luật giáo dục sửa đổi

21/01/2019

Ngày 18/01/2019 vừa qua đã diễn ra tọa đàm Khoa học về tài chính cho giáo dục trong Luật giáo dục sửa đổi do Học viện Tài chính tổ chức chủ trì nhiệm vụ :"“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao...