ASEAN+: Giáo dục đại học và cách mạng 4.0

23/11/2017

Trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng nhiều đến mọi lĩnh vực, trong đó, có giáo dục đại học. Ngành đào tạo then chốt này đã có nhiều bước chuyển để tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Trích nguồn: hanoitv.vn