• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014
Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 27/01/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Nghị định 08/2014/NĐ-CP Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ 27/01/2014
Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 15/05/2018