• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.038
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Minh Hưởng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ