Chương trình tọa đàm Đối thoại chính sách số 2 năm 2018

Hội thảo về Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học: Góc nhìn từ các bên liên quan do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Chương trình Khoa học Giáo dục tổ chức ngày 5/6/2018

 •  

  Một số khách mời của buổi tọa đàm

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 2

   
 •  

  Đại diện sinh viên khoa Luật trường Kinh tế quốc dân phát biểu ý kiến.

   
 •  

  TS. Trịnh Ngọc Thạch phát biểu ý kiến

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 3

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 4

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 5

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 6

   
 •  

  Khách mời phát biểu ý kiến 7

   
 •  

  PGS.TS Lê Trung Thành tham luận

   
 •  

  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy tham luận

   
 •  

  Luật sư Nguyễn Kim Dung tham luận

   
 •  

  DSC_5891 (Copy).JPG

   
 •  

  Hình ảnh tại buổi hội thảo

   
 •  

  Hình ảnh tại buổi hội thảo 2