Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức

16/10/2018

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp quốc gia “Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở”, mã số KHGD/16-20.ĐT002 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì,...

Phát triển nguồn nhân lực quốc tế, kinh nghiệm của Đài Loan và bài học cho Việt Nam

16/10/2018

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường”, mã số...